Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon bohužel ano
???,.K účetní uzávěrce, prosím úrok z BÚ opravdu činí pouze uvedenou částku???

Kontakty - správa domu - výbor

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př.výboru (administrace webu)
J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Spotřeba tepla

Aktuálně

Vyhlášení usnesení (hlasování mimo shromáždění „per rollam“)

Vzhledem k tomu, že řádné shromáždění členů společenství konané dne 5. 10. 2020 nebylo „usnášeníschopné“, výbor vyhlásil dle stanov SVJ čl. IX  "Zvláštní způsob rozhodování ve společenství", aby o důležitých věcech (zařazených na shromáždění) rozhodli vlastníci písemně ("per rollam") do 22. 11. 2020 odevzdáním hlasovacích lístků do pošt. schránky SVJ.

V termínu bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků z 31, s návrhem usnesení ( po jedn. bodech) souhlasilo 22 vlastníků. Na základě toho bylo přijato následující usnesení:

1. Paní Naďa Nedvědová (spoluvlastník BJ č. 5) je kooptovaným členem výboru a nastoupí na místo 3. člena za paní I. Salotovou, která rezignovala na funkci ve statutárním orgánu SVJ.
2. Schvaluje se Účetní uzávěrka za rok 2019 s tím, že zůstatek nespotřebovaných finančních příspěvků na správu domu ve výši 129 681,95 Kč i úrok z BÚ ve výši 85,68 Kč,budou převedeny do dlouhodobé zálohy SVJ.
3. Schvalují se Pravidla pro stanovení záloh na služby spojené s užíváním jednotek, příspěvku na správu domu a jejich rozúčtování s úč. od 1. 1. 2021.

PODZIMNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVJ - shromáždění nebylo "usnášeníschopné"

se uskutečnilo 5.října 2020 s tímto programem:

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.