Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
Nápad s úklidovou firmou je výborný...zvažme to!
Psala jsem to do e-mailu, možná úklidovou firmu v této době.
icon Dezinfekční prostředek na ruce nevydržel ani týden - zmizel, má ještě někdo nějaký nápad?
icon bohužel ano
???,.K účetní uzávěrce, prosím úrok z BÚ opravdu činí pouze uvedenou částku???

Kontakty - správa domu - výbor

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př.výboru (administrace webu)
J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Spotřeba tepla

Úklid v domě


Aktuálně

Vyúčtování služeb za rok 2020

Vzhledem k epidemické situaci ani letos neproběhne jarní shromáždění, jak bývalo zvykem a při té příležitosti předání vyúčtování služeb za rok 2020.

Proto bylo vyúčtování vlastníkům BJ doručeno do pošt. schránek ( 11.4. 2021). Od této doby poběží lhůta na reklamace (nejpozději do 15.5. 2021).
V případě, že nebudou shledány zásadní problémy, je předpoklad vrácení přeplatků koncem května - zač. června.

Pozn. SVJ je vázáno nejen zákonnými lhůtami, ale zpracování vyúčtování je především závislé na dodání podkladů od dodavatelů služeb – např. rozúčtování tepla dle IRTN - až zač. března.
Takto to funguje /nejen v našem domě/ již řadu let a není v tom třeba hledat nějaký zlý úmysl.
                                                                                                   

Odečet spotřeby vody

provedli čl.výboru 20 - 21.12. 2020. Zároveň (až na výjimky) byla provedena vizuální kontrola stoupaček (odpad, voda, ...). Někteří vlastníci si stěžovali na nefunkčnost spínače odsávání nebo na celkovou "neúčinnost" systému.  
Výbor proto  zařadí do plánu oprav v roce 2021 kontrolu průchodnosti svislého potrubí (motory odsávaní již byly zkontrolována a vyčištěny letos na podzim a jsou funkční).
Napojení na hlavní stoupací potrubí, vyčištění filtrů a příp.výměnu spínačů si ale vlastníci zajistí ve vlastní režii - případně požádají výbor o součinnost (či zajištění služby ...)

Vyhlášení usnesení (hlasování mimo shromáždění „per rollam“)

Vzhledem k tomu, že řádné shromáždění členů společenství konané dne 5. 10. 2020 nebylo „usnášeníschopné“, výbor vyhlásil dle stanov SVJ čl. IX  "Zvláštní způsob rozhodování ve společenství", aby o důležitých věcech (zařazených na shromáždění) rozhodli vlastníci písemně ("per rollam") do 22. 11. 2020 odevzdáním hlasovacích lístků do pošt. schránky SVJ.

V termínu bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků z 31, s návrhem usnesení ( po jedn. bodech) souhlasilo 22 vlastníků. Na základě toho bylo přijato následující usnesení:

1. Paní Naďa Nedvědová (spoluvlastník BJ č. 5) je kooptovaným členem výboru a nastoupí na místo 3. člena za paní I. Salotovou, která rezignovala na funkci ve statutárním orgánu SVJ.
2. Schvaluje se Účetní uzávěrka za rok 2019 s tím, že zůstatek nespotřebovaných finančních příspěvků na správu domu ve výši 129 681,95 Kč i úrok z BÚ ve výši 85,68 Kč,budou převedeny do dlouhodobé zálohy SVJ.
3. Schvalují se Pravidla pro stanovení záloh na služby spojené s užíváním jednotek, příspěvku na správu domu a jejich rozúčtování s úč. od 1. 1. 2021.

PODZIMNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVJ - shromáždění nebylo "usnášeníschopné"

se uskutečnilo 5.října 2020 s tímto programem:

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.